Voor verwijzers


Voor wie is integratieve psychotherapie geschikt?

  • Volwassenen met (een combinatie van) psychologische en/of psychosomatische klachten. Zie bijvoorbeeld: mogelijke klachten en je kan werken aan

  • Nederlands, Italiaans of Spaanstalig uit Spanje (eventueel ook Engels)

  • In staat zijn tot ten minste enig introspectief vermogen

  • Cliënten die in principe zonder crisisinterventie aan zichzelf kunnen en willen werken

  • Met realiteitsbesef, dus bijvoorbeeld afwezigheid van psychose en ook afwezigheid van erstige psychiatrische stoornissen

  • Zonder therapiebelemmerende verslaving


Hoe doorverwijzen?

Door mijn gegevens aan de cliënt te geven of door vooraf telefonisch, per mail of via siilo contact met mij op te nemen voor overleg. Verwijsbrief is niet nodig, mag wel.


Wie is de therapeut?

Drs. Alessandra Sichi, Psycholoog & Integratief therapeut

Praktijk voor Integratieve Psychotherapie
Nicolaas Beetsstraat 128, 1054 XT Amsterdam
Tel. 06-44 190 172, e-mail, www.alessandrasichi.nl
kvk: 51843102, Lid VIT, RBCZ® en SCAG, agb-code 90

Cliënten voelen zich gehoord en gezien bij Alessandra. Dankzij haar sterke analytisch vermogen en creativiteit komt ze op verrassende wijze tot de kern. Met verhelderende eenvoud begeleidt ze je oordeelloos door het proces van zelfheling.

Studeerde Integratieve Psychotherapie, een gedegen vierjarige opleiding met supervisie, leertherapie en intervisie aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie te Amsterdam en Klinische Psychologie aan de Vrije Universiteit (Bachelor + Master).

Tevens ervaring als kerndocent klinische Psychogie en opleider integratieve psychotherapie aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie en als practicumdocent van o.a. (klinische) gespeksvoering bij de VU en ACTA.


Wat is integratieve psychotherapie?

Integratieve psychotherapie betekent dat een combinatie van werkzame elementen uit de psychotherapie wordt ingezet (zodat diverse methodieken en theorieën elkaar kunnen verrijken en aanvullen). Dit gebeurt op bewust en onbewust niveau ter activering van het zelfhelend vermogen van de cliënt. De cliënt zal meer inzicht, autonomie en keuzevrijheid gaan ervaren, naast het bereiken van zijn/haar persoonlijke doelen uiteraard. Gewerkt wordt met bijvoorbeeld verbeelding/imaginaties/visualisaties, (familie)opstellingen, werken met innerlijke (kind) delen, creatieve methoden, CGT elementen, etc. De therapie is client-based, oftewel per cliënt op maat.

Op een diepere laag wordt gestreefd naar integratie van ‘delen’. Denk bijvoorbeeld aan een innerlijke kind of een strenge criticus. De cliënt wordt bezien vanuit een holistische visie, een mens als een geheel van gedragen, voelen en denken, maar ook met zijn sociale, (psycho)somatische, existentiele/spiritueel aspecten. Dankzij deze werkwijze kan de cliënt snel tot de kern komen en in die diepere laag zijn probleem aanpakken.
Meer weten


Resultaten

Het grootste en snelste effect zie ik bij gevoelige mannen en vrouwen, deze vorm van therapie + mijn eraring en specialisaties zijn bij uitstek geschikt voor deze groep mensen.
Bij cliënten die de therapie afronden zie ik vaak dat ze weer vertrouwen hebben in zichzelf, rust en eigenwaarde ervaren, beter slapen, beter kunnen omgaan met hun emoties en die ook beter snappen. Emoties worden vaak minder heftig en blijven korter. Ze kunnen weer voldoening en tevredenheid ervaren en ze gaan weg met het gevoel van: "ik kan het weer zelf".


Worden consulten vergoed?

Consulten worden veelal deels vergoed vanuit het aanvullende pakket. Dat betekent dat er voor de cliënt geen eigen bijdrage geldt en dat hij/zij geen eigen risico hoeft te betalen, maar dus wel de therapie voor moet schieten en hoogstens een deel terugkrijgt. Hoeveel de cliënt terugkrijgt verschilt per verzekeraar en per pakket. Als een cliënt geen vergoeding krijgt zijn er verschillende trajecten met gereduceerd tarief mogelijk.

Voor Individuele Integratieve psychotherapie, inclusief eventuele familie opstellingen, coaching en online sessies, met één gezicht van intake tot en met nazorg en 15 jaar ervaring is het tarief 110 per uur.


Samenvattend: Waarom doorverwijzen?

Cliënten krijgen veelzijdige doelgerichte en toch kortdurende therapie (en coaching) op maat. Klachten worden bij de kern aangepakt en cliënten leren hun eigen therapeut te zijn, wat in meerdere levensterreinen tot uiting komt. Cliënten geven na afloop aan dat ze ervaren dat hun innerlijke probleem of belemmering echt opgelost is (i.t.t. tot eerdere therapieën waarbij ze louter inzicht of betere omgang met het probleem vergaarden) en zich daadwerkelijk anders voelen en daardoor anders gedragen.

Snelle plaatsing is mogelijk, sessies kunnen ook online en er zijn tal van mogelijkheden voor cliënten om zelf (vast) aan de slag te gaan. Lange ervaring (eigen praktijk sinds 2009), 1 gezicht van intake tot nazorg en ik ben goed bereikbaar per telefoon, mail of siilo. Ik sta open voor (multidisciplinaire) samenwerking en overleg.


Lees meer over de voordelen voor cliënten of hun ervaringen.

Psycholoog en Integratief Therapeut - drs. Alessandra Sichi Praktijk voor Integratieve Psychotherapie  -  06 44 190 172 - e-mail - N.Beetsstraat 128 Amsterdam - Lid: VIT, RBCZ, kvk