Voor verwijzers


Voor wie is integratieve psychotherapie geschikt?

  • Cliënten met (een combinatie van) psychologische en/of psychosomatische klachten. Zie bijvoorbeeld: mogelijke klachten en je kan werken aan

  • Nederlands, Italiaans of Spaanstalig (eventueel ook Engels)

  • In staat zijn tot ten minste enig introspectief vermogen

  • Cliënten die in principe zonder crisisinterventie aan zichzelf kunnen en willen werken

  • Met realiteitsbesef, dus bijvoorbeeld afwezigheid van psychose en ook afwezigheid van erstige psychiatrische stoornissen

  • Zonder therapiebelemmerende verslaving


Hoe doorverwijzen?

Door mijn gegevens aan de cliënt te geven of door vooraf telefonisch of per mail contact met mij op te nemen. Aanmeldoverleg mogelijk. In principe is er geen verwijsbrief nodig.


Wie is de therapeut?

Drs. Alessandra Sichi, Psycholoog & Integratief therapeut

Praktijk voor Integratieve Psychotherapie
Nicolaas Beetsstraat 128, 1054 XT Amsterdam
Tel. 06-44 190 172, e-mail, www.alessandrasichi.nl
kvk: 51843102, Lid VIT, RBCZ® en SCAG, agb-code 90

Cliënten voelen zich gehoord en gezien bij Alessandra. Dankzij haar sterke analytisch vermogen en creativiteit komt ze op verrassende wijze tot de kern. Met verhelderende eenvoud begeleidt ze je oordeelloos door het proces van zelfheling.

Studeerde Integratieve Psychotherapie, een gedegen vierjarige opleiding met supervisie, leertherapie en intervisie aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie te Amsterdam en Klinische Psychologie aan de Vrije Universiteit (Bachelor + Master).

Tevens ervaring als kerndocent klinische Psychogie en opleidier integratieve psychotherapie aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie en als practicumdocent bij de VU en ACTA.


Wat is integratieve psychotherapie?

Integratieve psychotherapie betekent dat een combinatie van werkzame elementen uit de psychotherapie wordt ingezet (zodat diverse methodieken en theorieën elkaar kunnen verrijken en aanvullen). Dit gebeurt op bewust en onbewust niveau ter activering van het zelfhelend vermogen van de cliënt. De cliënt zal meer inzicht, autonomie en keuzevrijheid gaan ervaren, naast het bereiken van zijn/haar persoonlijke doelen uiteraard. Gewerkt wordt met bijvoorbeeld verbeelding/imaginaties/visualisaties, creatieve methoden, CGT elementen, etc. De therapie is client-based, oftewel per cliënt verschillend.

Op een diepere laag wordt gestreefd naar integratie van ‘delen’. Denk bijvoorbeeld aan een innerlijke kind of een strenge criticus. De cliënt wordt bezien vanuit een holistische visie, een mens als een geheel van gedragen, voelen en denken, maar ook met zijn sociale, (psycho)somatische, existentiele/spiritueel aspecten.
Meer weten


Worden consulten vergoed?

Het tarief is 105 per uur en dat wordt veelal deels of geheel vergoed vanuit het aanvullende pakket. Dat betekent dat er voor de cliënt geen eigen bijdrage geldt en dat hij/zij geen eigen risico hoeft te betalen. Hoeveel de cliënt terugkrijgt verschilt per verzekeraar en per pakket. Mochten deze kosten voor de cliënt toch een probleem zijn, dan zijn er eventueel kortingen mogelijk.


Waarom doorverwijzen?

Cliënten krijgen veelzijdige therapie (en coaching) op maat waarbij ze in ieder geval gestimuleerd worden in hun autonomie en zelfhelend vermogen, wat in meerdere levensterreinen tot uiting komt. Klachten worden bij de kern aangepakt en cliënten leren hun eigen therapeut te zijn, zodat ze dat in kunnen zetten op de momenten dat dat nodig is. Ik sta open voor (multidisciplinaire) samenwerking en overleg. Snelle plaatsing is mogelijk en ik ben goed bereikbaar.

Lees meer over de voordelen voor cliënten of hun ervaringen.

Psycholoog en Integratief Therapeut - drs. Alessandra Sichi Praktijk voor Integratieve Psychotherapie  -  06 44 190 172 - e-mail - N.Beetsstraat 128 Amsterdam - Lid: VIT, RBCZ, kvk