Voor wie is Integratieve Psychotherapie?


Je kan bij mij terecht als je merkt dat ergens in je binnenste nog wat nodig is. Bijvoorbeeld je vindt dat je tevreden zou moeten zijn maar dat ben je niet, alles hebt maar toch wat mist, wilt werken aan je persoonlijke ontwikkeling, tegenstrijdigheden in jezelf ervaart of iets wilt veranderen in je doen en laten, voelen of denken.


Met integratieve psychotherapie kan je bijvoorbeeld werken aan:

 • Belemmerende gevoelens of gedrag dat je niet begrijpt
 • Doorbreken van patronen
 • Het (her)vinden van balans
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Zelfkennis vergroten
 • Oplossen van interne en externe conflicten
 • Problemen met cultuurverschil overstijgen
  (of verschil in normen)
 • Zelfvertrouwen vergroten
 • Van je klacht je kracht maken
 • Je kwaliteiten en talenten beter tot uiting laten komen
 • Loslaten en acceptatie
-> Voor voorbeelden van mogelijke klachten klik hier.


Wanneer is deze therapie meestal NIET geschikt?
 • Als je crisisinterventie nodig hebt (bijvoorbeeld opname)
 • Een therapiebelemmerende verslaving hebt
 • Bij schizofrenie of psychose of verlies van realiteitsbesef
 • Ernstige psychiatrische stoornissen

Wanneer WEL?
 • Als je verandering wilt en aan jezelf wilt werken
 • Als therapie niet (meer) oplevert(de) wat je wil, maar wel gemotiveerd bent

Psycholoog en Integratief Therapeut - drs. Alessandra Sichi Praktijk voor Integratieve Psychotherapie  -  06 44 190 172 - e-mail - N.Beetsstraat 128 Amsterdam - Lid: VIT, RBCZ, kvk