Voor wie is Integratieve Psychotherapie?


Individuele therapie en opstellingen voor gevoelige volwassenen die hun emoties en gevoelens als helpend willen ervaren.

Eén ding is wéten waar gevoelens goed voor zijn, een ander is het ook kunnen ervaren en voelen en leven. Dat ontwikkel je in therapie.

Gevoeligheid staat niet per se op de voorgrond in de therapie (behalve natuurlijk als dat je wens is). Wel is het een belangrijke factor die in de gehele benadering subtiel verweven is, juist ook omdat ieders gevoeligheid weer anders is. De therapie wordt per persoon afgestemd en is in mijn ervaring het meest effectief bij wie zichzelf gevoelig vindt.

Je kunt bij mij terecht als je merkt dat ergens in je binnenste nog wat nodig is. Bijvoorbeeld je vindt dat je tevreden of trots zou moeten zijn maar je voelt het niet, het gevoel hebt dat er meer in je zit en dat tot bloei wilt laten komen of bijvoorbeeld tegenstrijdigheden in jezelf ervaart.


Met integratieve psychotherapie en opstellingen kan je bijvoorbeeld ook werken aan:

 • Belemmerende gevoelens of gewoontes die je niet begrijpt, zodat jij weer grip ervaart en jezelf en je behoeftes begrijpt
 • Het (her)vinden van balans, zodat je je weer goed in je vel voelt emotioneel
 • Problemen met familie achtergrond en (micro)cultuurverschil (of verschil in normen) overstijgen, zodat je daar vrij van voelt en kunt vertrouwen op je eigen keuzes
 • Angsten en onzekerheden, zodat je je zelfzeker voelt en zo meer energie en rust in je hoofd ervaart
 • Zelfacceptatie, zodat je wereld groter en jij opener, vrijer en innerlijk rijker wordt

-> Voor voorbeelden van mogelijke klachten klik hier.


Wanneer is deze therapie meestal NIET geschikt?
 • Als je crisisinterventie nodig hebt (bijvoorbeeld opname)
 • Een therapiebelemmerende verslaving hebt
 • Bij schizofrenie of psychose of verlies van realiteitsbesef
 • Ernstige psychiatrische stoornissen

Wanneer WEL?
 • Als je verandering wilt en aan jezelf wilt werken
 • Als therapie niet (meer) oplevert(de) wat je wil, maar wel gemotiveerd bent

Psycholoog en Integratief Therapeut - drs. Alessandra Sichi Praktijk voor Integratieve Psychotherapie  -  06 44 190 172 - e-mail - N.Beetsstraat 128 Amsterdam - Lid: VIT, RBCZ, kvk